Naše služby

Servis

Váš kotol je centrálnym zdrojom tepla vo vašom domove. Keď sa pokazí, je vám zima a nemáte ani prístup k teplej vode. Málokedy vás však kotol varuje, že dôjde k poruche. Často je to nečakané a naozaj nepríjemné. Preto vieme, že potrebujete mať kotol opravený čo najskôr. Nemajte obavy, urobíme všetko pre to, aby sme ho dali do poriadku a to za prijateľnú cenu.

Chybný kotol môže narušiť chod vašej domácnosti a spôsobiť nemálo stresu, preto sa zameriavame na to, aby sme vám poskytli servis, ktorý zabezpečí efektívne a bezproblémové vykurovanie vášho domova. Sme hrdí na našu schopnosť vyriešiť veľké množstvo problémov - od chybných svetiel až po úplne zlyhanie kotla.

Rýchlo posúdime stav vášho kotla, odhalíme chybné súčiastky a vysvetlíme ďalší postup. Niekedy stačí aj malá oprava, avšak bez ohľadu na rozsah práce sa budeme snažiť byť k dispozícii kedykoľvek nás budete potrebovať. Pokúsime sa čo najviac prispôsobiť vášmu harmonogramu.

Kotol

Montáž

Je logické, že najskôr chcete váš kotol opraviť. Veď aj niekoľko opráv behom rokov, vrátane nákladov na súčiastky a poplatok technikovi, môžu byť stále oveľa lacnejšie než kompletná výmena kotla.

Avšak existujú prípady, kedy sa váš starý kotol stane prakticky neopraviteľným. Ak je váš kotol vo vážnom havarijnom stave; alebo je tak starý, že náhradné diely k nemu už nie sú dostupné; či je tak neefektívny, že vaše náklady na energie sú astronomicky veľké, je zrejme čas na hľadanie náhrady.

Ak plánujete montáž nového kotla v Bratislave alebo okolí, PROGAS, s. r. o. ponúka možnosti, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám. Či už sa jedná o plynové alebo elektrické zariadenie, sme tu pre vás, aby montáž vášho zariadenia bola vykonaná efektívne a bez komplikácií.

Kotol

Uvedenie do prevádzky

Kotol je potrebné uviesť do prevádzky, aby bola v prípade potreby uznaná záruka na spotrebič a jeho záručná oprava. Vykonať UDP (Uvedenie do prevádzky) musí nutne autorizovaný technik, vyškolený výrobcom daného zariadenia. Tým sa zaistí jeho bezpečná prevádzka. Uvedenie do prevádzky v závislosti od druhu kotla zahŕňa tieto činnosti:

 • kontrola inštalácie, ktorá musí zodpovedať podmienkam výrobcu
 • kontrola tlaku v expanznej nádobe pred napustením
 • kontrola odvzdušnenia systému
 • kontrola pripojenia plynovodu
 • kontrola ovládacích a zabezpečovacích prvkov
 • skúška tesnosti plynovodu
 • kontrola odťahu spalín
 • posúdenie z hľadiska bezpečnosti, či je kubatúra dostačujúca
 • pripojenie regulačných prvkov ako je termostat a ich nastavenie
 • nastavenie vhodných otáčok čerpadla
 • naučíme vás obsluhovať kotol a termostat
 • nastavíme kotol, aby bola jeho účinnosť čo najefektívnejšia
 • vyplníme a potvrdíme záručný list
Kotol

Revízia

Ľudia majú tendenciu zanedbávať to, čo nevidia. Kotly sú ukážkovým príkladom zariadenia, pri ktorom zvykneme predpokladať, že všetko funguje bez problémov. Berieme naše kotly ako samozrejmosť. Pracujú každý deň, aby naše domovy boli vykúrené a aby sme mali k dispozícii teplú vodu. Rovnako ako v prípade auta, aj pravidelný servis kotla je nevyhnutný, ak chcete minúť menej peňazí na opravy a maximalizovať jeho životnosť.

Okrem spokojnosti, že je všetko tak, ako má byť a kotol funguje optimálne, vám revízia prináša ešte jednu dôležitú vec - potvrdenie o vykonanej revízii. Treba si uvedomiť, že v prípade poistnej udalosti v dôsledku nevykonaných revízií a servisu, vám poisťovňa škodu neuhrádza, pretože neboli splnené zákonné povinnosti.

Zaistenie bezpečnej prevádzky vášho kotla za to naozaj stojí. Vyhnete sa nákladom na jeho výmenu alebo opravu potenciálnej poruchy a zároveň budete v pokoji vďaka vedomiu, že ste vy a vaša rodina v bezpečí. Aj keď sú kotly stavané tak, aby boli veľmi bezpečné, časom účinnosť strácajú a v niektorých prípadoch môžu spôsobiť únik plynu, čo má zvyčajne katastrofálne následky. Revízna prehliadka našim revíznym technikom umožní, aby kotol fungoval efektívne a bezpečne. Dodatočnou výhodou pravidelnej kontroly je, že kotol funguje ergonomicky. To znamená, že šetrí vaše peniaze a znižuje vaše náklady na energie.

Keď sa na vašom kotle vykonávajú akékoľvek práce, je nevyhnutné, aby technik bol certifikovaný a vyškolený výrobcom kotla. V PROGAS, s. r. o. sú naši technici autorizovaní a spĺňajú všetky potrebné bezpečnostné požiadavky, takže si môžete byť istí, že sa o teplo vášho domova postará profesionál.

Kotol